Про нас


       Молодіжна організація “Молодіжна Ініціатива Міст” (МІМ) – це платформа для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, сприяння соціальному становленню своїх членів та розвитку громадянського суспільства в Україні. Ми існуємо для того, щоб надавати освічену допомогу та підтримку молодим людям, які прагнуть щось змінити та поліпшити у суспільстві. Ми працюємо, розвиваємося, ростем але при цьому залишаємося однією сім’єю. Основними напрямками діяльності Організації є:
- організація та розробка проектів в соціальній, освітній, науковій, гуманітарній, 
- екологічній, соціально-економічній та інших сферах суспільного життя; 
- всебічна підтримка в розробці та здійсненні прогресивних, інноваційних ідей та програм; 
- сприяння культурному розвитку і духовному збагаченню; 
- сприяння організації системи заходів, направлених на пропаганду, розвиток і 
підтримку здорового образу життя серед членів організації; 
- здійснення міжнародного співробітництва в різних сферах суспільного життя; 
- проведення заходів, спрямованих на захист прав і свобод людини; 
- сприяння залученню членів організації до співпраці в напрямку розбудови демократичної держави; 
- розробка і реалізація програм та проектів суспільного розвитку. 


МОЛОДІЖНА ІНІЦІАТИВА МІСТ є неприбутковою громадською організацією та не належить до жодної з політичних партій.